STARTSIDA
ANIMATÖREN
MINA BÖCKER
AKTUELLA ARTIKLAR
LÅNGDISTANSLÖPNING

NYHETSSIDAN
Animatören

Ulf Wickbom Media AB, Sommarvägen 23, 182 74 Stocksund, Sweden    Tel: + 46 8 6639080. Mobil: +46 705 460774    E-post: ulf@wickbom.se

Mitt nyårslöfte inför 2015: Animera mera!

Jag jobbar helst som animatör. Moderator. Det är den vanligaste beteckningen på min verksamhet som programledare, konferencier etc.

Jag tycker mer om det franska ordet ”animateur”. Jag brukar sällan moderera, dvs dämpa eller tona ner. Jag tycker om att animera, dvs liva upp. Det ska vara roligt att diskutera också de mest allvarliga problem!

Som animatör försöker jag hela tiden tillföra energi på scenen och i publiken.

Det finns talare som är lite oengagerade av uppgiften. När jag vädrar ett sådant brist på intresse för uppgiften sätter jag in lite  extra krut i presentationen för att höja förväntningarna. En kort dialog före själva anförandet kan också hjälp till att få talaren mer på hugget.

Det finns talare som är nervösa eller osäkra. Om jag märker det i förväg, går vi igenom vad som kan hända och hur jag kan hjälpa till. En gång kom en dam fram till mig på gatan: ”Tack, du hjälpte mig en gång när jag skulle uppträda. Sedan dess har jag klarat av det mesta!”

En bra animatör ska också kunna aktivera åhörarna. Jag försöker ta reda på vad publiken vill veta för att kunna ställa rätt frågor själv. Jag går ofta ner bland bänkarna för att få med deltagarna i den dialog som måste finnas mellan podiet och publiken.

Min roll som animatör handlar också om att bygga upp en helhet. Under en konferens försöker jag beskriva hur de olika delarna av dagen hänger ihop. Jag har också ambitionen att sätta i denna helhet i ett större sammanhang. Där har jag nytta av tjugo år som animatör i de mest skilda sammanhang. Jag är fortfarande nyfiken och rätt animerad själv när jag får stå på scenen!